Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Det overordnede formål med ændringerne er at tilpasse danske regler i overensstemmelse med EU-regulering og fastsætte krav til godkendelse for motorkøretøjer med forlængede førerhuse samt for aerodynamiske anordninger og udstyr med henblik på at sikre, at de skaber forbedringer af energieffektiviteten, bedre udsyn for føreren, øget sikkerhed for andre trafikanter samt sikkerhed og komfort for føreren.

Baggrunden for ændringerne er direktiv (EU) 2015/719 om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i fællesskabet, hvorved det tillades, at den størst tilladte længde kan overskrides for lastbiler, forudsat at deres førerhuse giver forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og forbedret sikkerhed. Disse køretøjer kan anvendes fra den 1. september 2020, jf. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) nr. 2019/984.

Endvidere ønskes en tilpasning til ændrede krav i Kommissionens forordning nr. 1230/2012 for så vidt angår typegodkendelseskrav for visse motorkøretøjer monteret med forlængede førerhuse og aerodynamiske anordninger.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
14-08-2020
14-10-2020
01-09-2020
2019/2020
13-07-2020