Høring

Høring

Høring vedrørende national klinisk retningslinje for behandling af patienter med skuldersmerter (subakromielt smertesyndrom)

Høring vedrørende national klinisk retningslinje for behandling af patienter med skuldersmerter (subakromielt smertesyndrom)
Høring: Ny retningslinje om behandling for langvarige skuldersmerter 

Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje om behandling af patienter med skuldersmerter i høring. Retningslinjen er i høring frem til fredag den 21. august 2020

Skuldersmerter er det tredje mest almindelige muskel-skelet-problem og en hyppig årsag til henvendelser til almen praksis. Hos halvdelen af patienterne bliver symptomerne mindre indenfor 6 måneder. Syv ud af ti patienter, der kommer til lægen med skuldersmerter, oplever smerter mellem den øverste del af overarmsbenet og underkanten af skulderhøjen (akromion).

Retningslinjen indeholder fire konkrete anbefalinger, som vedrører træningsindsatser, brug af indsprøjtninger med binyrebarkhormon (glukokorticoid), operation ved smerter i mindre end 6 måneder, og operation ved manglende effekt af et struktureret træningsforløb.

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af patienter med langvarige skuldersmerter er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt nedsat faglig arbejdsgruppe. 

Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
21-08-2020
21-10-2020
10-07-2020
2019/2020
Henning Keinke Andersen
hkan@sst.dk
10-07-2020

Dokumenter