Høring

Høring

Høring over ændring af § 13 i lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester

Høring over udkast til forslag til ændring af § 13 i lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester blev sendt i høring den 28. maj 2020. Forslag til ændring af § 13 sendes hermed i særskilt høring og vil blive behandlet sammen med det øvrige forslag 

Den gældende bestemmelse i telelovens § 13 giver politiet adgang, uden kendelse, til oplysninger om en slutbrugers adgang til kommunikationsnet og –tjenester, herunder IP-adresser og mail-adresser.

Med den foreslåede ændring afklares det, at politiet kan forlange oplysninger udleveret på baggrund af et IMEI-nr. (mobiltelefonens unikke nummer).

Høringsfristen er den 11. august 2020, og eventuelle høringssvar bedes sendt til tele@ens.dk med kopi til tkc@ens.dk og anl@ens.dk med angivelse af journalnummer 2020 - 6701.

Lovforslag planlægges fremsat i oktober 2020 med ikrafttræden den 21. december 2020. 

Der henvises til høringsbrev og udkast til lovforslag m.v. nedenfor.
Lovforslag
Energistyrelsen
Erhverv
11-08-2020
11-10-2020
21-12-2020
2019/2020
Tore Kjelstrup Christensen
tkc@ens.dk
10-07-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev § 13 192,103 kB
Høringsliste § 13 221,105 kB
Udkast § 13 200709 361,900 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 105,231 kB
Høringssvar
Høringssvar 942,394 kB