Høring

Høring

Høring over udkast til vejledning om mærkning af fødevarer

Høring over udkast til vejledning om mærkning af fødevarer

devarestyrelsen sender hermed udkast til opdateret vejledning om mærkning af fødevarer i høring.

 

Vejledningen skal erstatte vejledning nr. 9430 af 13. juni 2018 om mærkning af fødevarer (i henhold til forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne).

 

Se høringsbrevet for nærmere deltager om de væsentlige ændringer.

 

Eventuelle bemærkninger eller spørgsmål til udkastet bedes sendt til Fødevarestyrelsen på mail til 29@fvst.dk med kopi til svsh@fvst.dk senest 13. september 2020.

Indkomne høringssvar fra eksterne høringsparter vil blive offentliggjort på høringsportalen.

Vejledning
Fødevarestyrelsen
Erhverv
13-09-2020
14-10-2020
2019/2020
Stinne von Seelen Havn
29@fvst.dk
09-07-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Vejledningsudkast 4,727 MB
Høringsliste 219,501 kB
Høringsbrev 156,870 kB