Høring

Høring

Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje i høring. 

Sundhedsstyrelsen har opdateret Vejledningen om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje med tilføjelse af et kapitel, som indeholder retningslinjer for socialtandpleje, idet der pr. 1. juli 2020 med ikrafttræden af lov om ændring af sundhedsloven og om klage. og erstatsningsadgang inden for sundhedsvæsenet (LOV nr. 1053 af 30/6/2020: link) samt ikrafttræden af en opdateret bekendtgørelse om tandpleje (BEK nr. 1077 af 30/6/2020: ) er indført forpligtelse for kommunerne til at tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje til de mest socialt udsatte borgere.link 

Retninslinjer for socialtandpleje (kapitel 7 i høringsudkastet) er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med inddragelse af en bredt sammensat arbejdsgruppe.

Udover nye retningslinjer for socialtandpleje (Kapitel 7) har Sundhedsstyrelsen opdateret vejledningens forord, kapitel 1 (Introduktion), kapitel 2 (koordination og administration af tilbud i den kommunale tandpleje), kapitel 8 (Tilskud til tandpleje efter sundhedslovens § 135) og kapitel 9 (Ikrafttræden) samt tilføjet to nye bilag (bilag 4 og 5) med kommissorium og medlemsliste for den arbejdsgruppe, der har leveret input og rådgivning til Sundhedsstyrelsens arbejde med retningslinjer for socialtandpleje. Ændringer i teksten er fremhævet i høringsudkastet. De øvrige kapitler i vejledningen om den kommunale tandpleje er ikke ændret. 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for socialtandpleje er primært målrettet administrative og faglige medarbejdere  i den kommunale tandpleje samt myndigheder, organisationer og personalegrupper på social- og sundhedsområdet, som er i kontakt med de borgere, der er i målgruppen for socialtandplejetilbuddet.

Bemærkninger til høringsudkastet bedes fremsendes elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Center for Planlægning på plan@sst.dk senest søndag d. 23. august 2020. I mailens emnefelt bedes flg. tekst anført: "Høring: Vejledning om den kommunale tandpleje (socialtandpleje), [navn på høringspart), sagsnr. 05-0903-4"

Evt, spørgsmål kan rettes til Nanna C. Hollesen (ncho@sst.dk), eller til chefkonsulent og tandlæge Lene Vilstrup (lvi@sst.dk). I uge 32 kan der rettes henvendelse til konstitueret centerchef Tanja Popp (tmpo@sst.dk)


Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
23-08-2020
23-10-2020
30-09-2020
2019/2020
Nanna C. Hollesen
NCHO@sst.dk
03-08-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 131,883 kB
Høringsliste 81,256 kB
Høringsudkast 1,164 MB