Høring

Høring

Høring om udkast til EU-Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af forordning (EU) 2018/274

Høring om udkast til EU-Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af forordning (EU) 2018/274

Hermed sendes udkast til en EU-Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af forordning (EU) 2018/274.

Udkastet er indtil videre kun tilgængelig i engelsk sprogudgave.

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest fredag, 14. august 2020.

Høringssvaret bedes sendt til Fødevarestyrelsen på e-mail til 29@fvst.dk med angivelse af journalnummer 2019-29-22-01339.

Eventuelle spørgsmål til kan rettes til Fødevarestyrelsen på e-mail til 29@fvst.dk .

EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
14-08-2020
14-10-2020
2019/2020
08-07-2020