Høring

Høring

Høring om udkast til EU-Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) 2019/934 for så vidt angår ønologiske fremgangsmåder og restriktioner

Høring om udkast til EU-Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) 2019/934 for så vidt angår ønologiske fremgangsmåder og restriktioner

Hermed sendes udkast til EU-Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EU) 2019/934 for så vidt angår ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i høring.

Udkastet er indtil videre kun tilgængelig i engelsk sprogudgave.

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest fredag, 14. august 2020.

Høringssvaret bedes sendt til Fødevarestyrelsen på e-mail til 29@fvst.dk med angivelse af journalnummer 2019-29-22-01338.

Eventuelle spørgsmål til kan rettes til Fødevarestyrelsen på e-mail til 29@fvst.dk .

EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
14-08-2020
28-09-2020
2019/2020
08-07-2020