Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (tag-over-hovedet-garanti, digitalisering af den almene sektor og forsøg med opsigelse)

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Kommunal tag-over-hovedet-garanti til unge under uddannelse, den almene boligsektors overgang til Digital Post og forsøg med opsigelse af lejere i almene ældre- og plejeboliger)
Lovforslaget består af tre dele. Den første del skaber hjemmel for en kommune til, at kommunen kan etablere og drive en ordning, som kan tilbyde unge uddannelsessøgende et midlertidigt sted at bo, hvis de ikke kan finde en bolig inden studiestart. Den anden del vedrører digitalisering af den almene boligsektor, således at meddelelser fra udlejer, der hidtil kun har kunnet afgives gyldigt med fysisk post, nu vil kunne afgives gennem en Digital Post-løsning. Den tredje del indfører en forsøgsbestemmelse, der i helt særlige situationer giver mulighed for at opsige lejere af almene ældre- eller plejeboliger, eksempelvis ved et ændret plejebehov hos lejeren.
Lovforslag
Bolig- og bygningsforhold
23-08-2020
23-10-2020
01-01-2021
2019/2020
Rasmus Sjöholm Rønne
rsr@trm.dk
06-07-2020

Dokumenter