Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til bedre indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på botilbud

Høring over udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til bedre indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på botilbud

Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til bedre indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på botilbud. Ansøgningspuljen har til formål at modne og udvikle én ny indsats til voksne med psykiske vanskeligheder og et samtidigt misbrug, der bor på et socialpsykiatrisk botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108. Ansøgningspuljen skal understøtte borgerens recovery.Bekendtgørelser
Social- og Boligstyrelsen
Social og omsorg
10-08-2020
10-10-2020
24-08-2020
2019/2020
Frederik Hyllested
frhy@socialstyrelsen.dk
03-07-2020