Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Adgang til kontrolbesøg m.v.)

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Adgang til kontrolbesøg m.v.) (bemyndigelsesloven)

Hermed fremsendes udkast til lovforslag om ændring af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (adgang til kontrolbesøg m.v.) (bemyndigelsesloven) i høring.

Der henvises i øvrigt til vedlagte høringsbrev.

Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
14-08-2020
14-10-2020
03-07-2020
2019/2020
03-07-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 184,190 kB
Forslag til lov om ændring af bemyndigelsesloven 358,859 kB
Høringsliste 185,780 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 215,056 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,030 MB