Høring

Høring

Forslag til ændring af byggeloven

Forslag til lov om ændring af byggeloven

Lovforslaget har til formål at muliggøre administrative forenklinger af det kommunale myndighedsarbejde på brandområdet og at foretage præcisering af lovteknisk karakter.

Med lovforslaget vil sagsgangene i kommunen i forbindelse med udstedelse af påbud på baggrund af redningsberedskabernes brandsyn kunne udgå, da redningsberedskaberne herefter kan få delegeret kompetence til at udstede påbud i forbindelse med brandsyn, uden at kommunalbestyrelsen skal involveres.

Med forslaget til ændring af byggeloven foreslås det konkret:

  • at redningsberedskaberne kan få delegeret kompetence til at udstede påbud vedrørende driftsmæssige forhold i forbindelse med brandsyn i stedet for at skulle indberette det ulovlige forhold til kommunerne, som herefter skal udstede påbud, og

  • at byggelovens hjemmel til at fastsætte regler i bygningsreglementet om driftsmæssige foranstaltninger i bestående bebyggelse præciseres.


Lovforslag
Bolig- og bygningsforhold
14-08-2020
14-10-2020
01-01-2021
2019/2020
Nanna Fannikke
naf@trm.dk
01-07-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 404,982 kB
Høringsbrev 124,199 kB
Høringsliste 256,901 kB