Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om grundlagsrente for livsforsikringsselskaber

Høring over udkast til bekendtgørelse om grundlagsrente for livsforsikringsselskaber
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om grundlagsrente for livsforsikringsvirksomhed i høring. Udkastet kan downloades nedenfor.

Formålet med bekendtgørelsen er at understøtte §§ 20 og 21 i lov om finansiel virksomhed. Reguleringen i de nævnte paragraffer kræver, at det tekniske grundlag mv. for livsforsikringsvirksomhed skal anmeldes til Finanstilsynet, og at de anmeldte forhold skal være betryggende og rimelige over for den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

Det fremgår endvidere af § 21, stk. 4, at de beregningselementer, der lægges til grund ved beregning af forsikringspræmier, tilbagekøbsværdier og fripolicer, skal vælges med forsigtighed (betryggende).

På baggrund heraf, og som følge af det lave renteniveau gennem en længere periode, har Finanstilsynet besluttet at nedsætte den maksimale grundlags-rente fra 1 pct. p.a. til 0 pct. p.a.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Udkastet er også sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder.

Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse senest den 19. august 2020.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på mwe@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Michael Weischer.

Kontaktpersoner: Michael Weischer (direkte tlf.nr.: 33 55 83 26) og Zobia Razzaq (direkte tlf.nr.: 41 93 35 13).

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs- og Vækstministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.
Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
19-08-2020
19-10-2020
01-01-2021
2019/2020
Michael Weischer
mwe@ftnet.dk
01-07-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 94,298 kB
Høringsliste 163,559 kB
Udkast til bekendtgørelse 26,696 kB