Høring

Høring

Høring over lovforslag om implementering af kapitalkravsdirektivet (CRD V) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD II)

Høring over lovforslag om implementering af kapitalkravsdirektivet (CRD V) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD II)
Lovforslag
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
17-08-2020
17-10-2020
01-01-2021
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og lov om kapitalmarkeder og om ophævelse af lov om finansiel stabilitet (Ændringer som følge af revisioner af kapitalkravsdirektivet (CRD V) og kri-sehåndteringsdirektivet (BRRD II) mv.) i høring. Lovforslaget implementerer CRD V , der bl.a. sigter mod at gennemføre internationale standarder. Forslaget ændrer bl.a. kapitalkravsreglerne for kreditinstitutter med henblik på at styrke de finansielle virksomheders modstandsdygtighed ved fremtidige finansielle kriser. Derudover implementerer lovforslaget BRRD II , som sigter mod at bringe reglerne på linje med internationale standarder. Ændringerne medvirker til at sikre, at virksomhederne kan fortsætte deres aktiviteter, selv om de bliver nødlidende og skal gennemgå en restruktureringsproces, og at tabene primært bæres af ejerne og kreditorerne, herunder de efterstillede kreditorer. Udkastet til lovforslag er sendt i høring hos en række organisationer, som fremgår af vedlagte høringsliste. Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest den 17. august 2020. Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til bya@ftnet.dk, MIPA@ftnet.dk og RAV@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Belal Yas-sin, Mia Isabella Porsager og Rasmus Dietrichson Vognæs. Kontaktperson: Belal Yassin, Mia Isabella Porsager og Rasmus Dietrichson Vognæs. Direkte tlf.nr.: 41 93 35 54, 61 93 08 04 og 33 55 83 82. Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen. Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.
2019/2020
Belal Yassin, Mia Isabella Porsager og Rasmus Dietrichson Vognæs.
bya@ftnet.dk
01-07-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 128,478 kB
Høringsliste 197,067 kB
Lovforslag 4,435 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 530,824 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,972 MB