Høring

Høring

høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Udkastet til ændringen af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet udspringer af erfaringer med indkomne ansøgninger om ændringer til tilladelser på varebilsområdet, hvor der siden 1. juli 2019, har været krav om tilladelse til godskørsel for fremmed regning og hvor det er fundet uhensigtsmæssigt, at der betales det samme gebyr for ændringer til tilladelser som for udstedelse og fornyelse af tilladelser. Derfor foreslås fremadrettet betalt et gebyr efter regning pr. ansøgning om ændringer til allerede udstedte tilladelser i stedet for et gebyr pr. tilladelse.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
29-07-2020
29-09-2020
01-09-2020
2019/2020
30-06-2020