Høring

Høring

Udkast til 12 bekendtgørelser udstedt i medfør af dyrevelfærdsloven

Udkast til 12 bekendtgørelser udstedt i medfør af dyrevelfærdsloven

Fødevarestyrelsen sender hermed udkast til 12 bekendtgørelser, der skal udstedes i medfør af dyrevelfærdsloven, i høring.

Der er tale om følgende udkast:

 • Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af grise
 • Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste

 • Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg

 • Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion til produktion af slagtekyllinger samt om uddannelse ved hold af slagtekyllinger

 • Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kalkuner

 • Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde

 • Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af visse landbrugsdyr

 • Bekendtgørelse om aflivning, herunder slagtning, af dyr

 • Bekendtgørelse om forbud mod brugen af visse aggregater, halsbånd m.v. til dyr, herunder om forbud mod brug og markedsføring

 • Bekendtgørelse om halekupering, kastration og afhorning af dyr

 • Bekendtgørelse om forbud mod markedsføring m.v. samt indførsel og udførsel af skind og skindprodukter fra hunde og katte

 • Bekendtgørelse om hold og fremvisning af dyr i cirkus m.v.

Udstedelse af de 12 bekendtgørelser vil ske som følge af vedtagelsen af lov nr. 133 af 25. februar 2020 om dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven). Dyrevelfærdsloven indebærer, at en række dyreartsspecifikke love på området vil blive ophævet.

Bekendtgørelserne er en udmøntning af dyrevelfærdsloven. Sammenfattende gælder for alle ovennævnte bekendtgørelser, at de skal videreføre gældende regler, og bekendtgørelserne vil således – med få undtagelser – ikke indeholde væsentlige indholdsmæssige ændringer.

Bekendtgørelserne og den nye dyrevelfærdslov, som er bekendtgørelsernes hjemmelsgrundlag, forventes at træde i kraft d. 1. januar 2021.

Høringssvaret bedes sendt til Fødevarestyrelsen på e-mail med angivelse af j.nr. 2020-15-31-00167 i emnefeltet.chrli@fvst.dk og henol@fvst.dk med kopi til 15@fvst.dk

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest fredag d. 21. august 2020.

De modtagne høringssvar vil efter høringsfristens udløb blive offentliggjort på Høringsportalen www.borger.dk. Ved afgivelse af høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse og navn offentliggøres på Høringsportalen efter endt høring.

Eventuelle spørgsmål i høringsperioden kan rettes til Fødevarestyrelsen på e-mail 15@fvst.dk. Bekendtgørelser
Fødevarestyrelsen
Erhverv
21-08-2020
21-10-2020
01-01-2021
2019/2020
Henriette Oldager, Dyrevelfærd og Veterinærmedicin
15@fvst.dk
29-06-2020