Høring

Høring

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)
Der henvises i øvrigt til vedlagte høringsbrev
Lovforslag
Arbejdsmarked
14-08-2020
14-10-2020
01-01-2021
Høringsfrist den 14. august 2020, kl 1200
2019/2020
25-06-2020

Dokumenter