Høring

Høring

Krav om målrettede efterafgrøder – bekendtgørelse for planperioden 2020/2021

Bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2020/2021

Der skal i planperioden 2020/2021 etableres målrettede efterafgrøder eller alternativer til målrettede efterafgrøder i de kystvandoplande, hvor indsatsbehovet ikke er opnået efter gennemførelsen af den frivillige ordning for målrettede efterafgrøder. Den indsats, som virksomheden har indmeldt i den frivillige ordning og fået tilsagn om tilskud til, reducerer det målrettede efterafgrødekrav. Den reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden 2019/2020, som er godkendt til deltagelse i den frivillige ordning, reducerer også det målrettede efterafgrødekrav.

Bekendtgørelser
Erhverv
10-07-2020
10-09-2020
01-08-2020
2019/2020
Karen B. Knudsen
kbk@lbst.dk
25-06-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
udkast til bekendtgørelse 61,384 kB
Høringsbrev 273,512 kB
Høringsliste 153,522 kB
EØK - inkl. OBR præhøringssvar 413,542 kB
Høringsnotat
Høringssvarnotat 306,973 kB
Høringssvar
Høringssvar Bæredygtigt Landbrug 247,230 kB
Høringssvar Danmarks Jægerforbund 80,314 kB
Høringssvar Landbrug & Fødevarer 147,167 kB