Høring

Høring

Høring om lovforslag om ændring af fiskeriloven (Ændrede vilkår for registrering som erhvervsfisker og erhvervsfiskerselskaber, forenkling af bierhvervsfiskerreglerne, indberetningspligt for fritidsfiskere, krav om digital kommunikation, fleksible kontrolpunkter til søs m.v.)

Høring om lovforslag om ændring af fiskeriloven (Ændrede vilkår for registrering som erhvervsfisker og erhvervsfiskerselskaber, forenkling af bierhvervsfiskerreglerne, indberetningspligt for fritidsfiskere, krav om digital kommunikation, fleksible kontrolpunkter til søs m.v.)
Lovforslaget  indeholder en række ændringer af fiskeriloven og fremsættes, dels på baggrund af en gennemgang af regelgrundlaget for fiskeriforvaltningen foranlediget af Rigsrevisionens revision af forvaltningen på området i 2017, dels for at styrke Fiskeristyrelsens beføjelser og lette administrative byrder.
Lovforslag
Miljø- og Fødevareministeriet
Erhverv
19-08-2020
19-10-2020
01-09-2020
2019/2020
Hannus Petersen
hannpe@mfvm.dk
24-06-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag til lov om ændring af fiskeriloven 1,221 MB
Høringsbrev 242,972 kB
Høringsliste 154,503 kB