Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelser på det kommunale og regionale vederlagsområde

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed vedhæftede udkast til ændring af regler om vederlag ved fravær for kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer i høring.


Bekendtgørelser
Samfundsstruktur
17-08-2020
17-10-2020
01-09-2020
2019/2020
Mads Holt
mhol@sim.dk
23-06-2020