Høring

Høring

Høring over lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love

Høring over lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love
Finanstilsynet sender hermed udkast til lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love (Gennemførelse af 2. betalingstjenestedirektiv, 4. og 5. hvidvaskdirektiv, ændringer til benchmarkforordningen og disclosureforordningen) i høring.

Det overordnede formål med lovforslaget er at øge forbruger- og investorbeskyttelsen på det finansielle område samt at sikre et styrket og målrettet tilsyn på blandt andet hvidvask-, betalings- og bæredygtighedsområdet. Det sker blandt andet ved gennemførsel af en række EU-retsakter.
 
Høring
Udkastet til lovforslag er sendt i høring hos en række organisationer, som fremgår af vedlagte høringsliste.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest den 3. august 2020.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til vic@ftnet.dk og lonk@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Victor Saxlund

Kontaktperson: Victor Saxlund
Direkte tlf.nr.: 33 55 83 37

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen. 

Lovforslag
Finanstilsynet
Erhverv
03-08-2020
03-10-2020
2019/2020
Victor Saxlund
vic@ftnet.dk
22-06-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 85,940 kB
Høringsliste 191,737 kB
Udkast til lovforslag 1,520 MB