Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen implementerer EU-krav til energieffektivitet. Som led i dette arbejde har styrelsen udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (målerbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen implementerer de opdaterede krav i EU-direktiv af 11. december 2018 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EED) artikel 9c.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest den 3. august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030.

Høringsfristen er forlænget til den 21. august 2020.
 
Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Fanny Luise Risegaard Andersen på mail flar@tbst.dk eller til info@tbst.dk.
 

Bekendtgørelser
Ejendomme og byggeri
21-08-2020
03-10-2020
25-10-2020
2019/2020
Fanny Luise Risegaard Andersen
flar@tbst.dk
16-06-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 112,827 kB
Høringsliste 110,932 kB
Økonomisk høringsbrev 109,018 kB
Udkast til bekendtgørelse 95,254 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 137,072 kB
Høringssvar
Høringssvar 19,873 MB