Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen implementerer EU-krav til energieffektivitet. Som led i dette arbejde har styrelsen udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (målerbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen implementerer de opdaterede krav i EU-direktiv af 11. december 2018 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EED) artikel 9c.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest den 3. august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030.

Høringsfristen er forlænget til den 21. august 2020.
 
Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Fanny Luise Risegaard Andersen på mail flar@tbst.dk eller til info@tbst.dk.
 

Bekendtgørelser
Ejendomme og byggeri
21-08-2020
03-10-2020
25-10-2020
2019/2020
Fanny Luise Risegaard Andersen
flar@tbst.dk
16-06-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 112,827 kB
Høringsliste 110,932 kB
Økonomisk høringsbrev 109,018 kB
Udkast til bekendtgørelse 95,254 kB