Høring

Høring

Høring over Finanstilsynets reviderede vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Høring over Finanstilsynets reviderede vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til Finanstilsynets reviderede vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) i høring.
Formålet med vejledningen om hvidvaskloven er at hjælpe virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven, med at opfylde kravene i loven.
Revideringen af vejledningen er foretaget på baggrund af ændringer af hvidvaskloven som følge af 5. hvidvaskdirektiv og de politiske aftaler på hvidvaskområdet af 19. september 2018 og 27. marts 2019. Derudover har en række brancheorganisationer og myndigheder bidraget med tilpasninger i vejledningen.
De væsentligste ændringer i forhold til den hidtidige vejledning er:
- Tilføjelse af forbuddet mod anvendelse af 500-eurosedlen
- Tilpasninger i vejledningens del 3 om kundekendskabsprocedurer, herunder især afsnittene om indhentelse og kontrol af identitetsoplysninger af reelle ejere samt et nyt afsnit om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere
- Tilpasninger i afsnit 12 om korrespondentforbindelser
- Tilpasninger i afsnit 14 om skærpede kundekendskabsprocedurer
- Tilpasninger i afsnit 29.3 om rapporteringspligten til en virksomheds ledelse om advarsler om hvidvask og terrorfinansiering
Finanstilsynets vejledning til hvidvaskloven indfører ikke nye krav til virksom-heder og personer, som ikke følger af hvidvaskloven eller tilhørende bekendtgørelser.
Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til vejledning senest fredag den 24. juli 2020.
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til mhg@ftnet.dk eller til aasb@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Majbrit Gere
Spørgsmål kan rettes til Majbrit Gere på tlf.: 3355 8254 eller på mail til mhg@ftnet.dk eller
Vejledning
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
24-07-2020
24-09-2020
2019/2020
Majbrit Gere
mhg@ftnet.dk
12-06-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til vejledning 1006,739 kB
Udkast til vejledning 746,216 kB
Høringsbrev 89,529 kB
Høringsliste 196,382 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,600 MB