Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om sikring af havne og bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter

Bekendtgørelse om sikring af havne og bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter

I forlængelse af en inspektion i december 2018 meddelte EU-Kommissionen Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en afvigelse vedrørende den danske model med anvendelse af anerkendte sikringskonsulenter til udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner for havne og havnefaciliteter.

EU-Kommissionen påpegede, at konsulenter, der udarbejder sårbarhedsvurderinger, skal være anerkendte sikringsorganisationer (recognised security organisations, RSO), der har fået delegeret kompetence fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at udarbejde sårbarhedsvurderinger. Den nuværende model for, hvem der udarbejder sårbarhedsvurderinger, skal derfor ændres.

På den baggrund ændres i de to bekendtgørelser. De nye bekendtgørelser, som vil afløse de nugældende bekendtgørelser, indeholder bestemmelser om, at sårbarhedsvurderinger skal være udarbejdet af en af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt anerkendt sikringsorganisation, herunder bestemmelser om betingelserne for godkendelse som anerkendt sikringsorganisation.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
31-07-2020
01-10-2020
01-10-2020
2019/2020
Mari Ruuhi
mru@tbst.dk
09-06-2020