Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2020/2021.

Høring af udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2020/2021.

Bekendtgørelsen indeholder regler om gødningsanvendelsen til jordbrugsformål, herunder om fastsættelse af normer for gødskning, om udarbejdelse af gødningsplanlægning og gødningsregnskab og om kontrol med overholdelsen af reglerne. Formålet med kravene er at reducere udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet fra jordbruget. Udkastet indeholder en række ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse. Reglerne udstedes i medfør af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag (lov nr. 338 af 2. april 2019).
Bekendtgørelser
Erhverv
13-07-2020
24-08-2020
01-08-2020
Høringssvar bedes senest den 13. juli 2020 sendt til miljobio@lbst.dk med cc til misund@lbst.dk og chpawi@lbst.dk.
2019/2020
Michelle Sunding
misund@lbst.dk
04-06-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 260,017 kB
Høringsbrev 232,734 kB
høringsliste 69,270 kB
Teknisk bilag til EØK 187,521 kB
Strategisk miljøvurdering 281,451 kB
EØK til bekendtgørelsen 113,174 kB
Administrative byrder 132,732 kB
Bilag 1, Tabel 1 207,733 kB
Bilag 1, Tabel 2 178,484 kB
Bilag 1, Tabel 3 96,780 kB
Bilag 1, oversigtstabel 1 119,132 kB
Bilag 1, oversigtstabel 2 132,112 kB
Bilag 2, Tabel 1 144,281 kB
Bilag 2, Tabel 2 179,029 kB
Bilag 2, Tabel 3 206,366 kB
Bilag 2, Tabel 4 187,495 kB
Bilag 2, Tabel 5 119,765 kB
Bilag 2, Tabel 6 Standardforudsætninger 121,686 kB
Bilag 3, Analyser biogas 119,944 kB
SMV-version 2 288,315 kB
Opdateret SMV 606,552 kB
Sammenfattende redegørelse 320,062 kB
Klagevejledning 105,008 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 964,609 kB
Høringssvar
Høringssvar 6,330 MB