Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om jordbundstypeklassifikation

Høring af udkast til bekendtgørelse om jordbundstypeklassifikation


Bekendtgørelsen indeholder kort over jordbundstype på baggrund af jordbundstypenummer for hver enkelt kommune i Danmark. Jordtyperne er en følge af kortlægning af den danske jordbundsklassificering og fremgår også i Landbrugsstyrelsens Internet Markkort (IMK).

Bekendtgørelsen udstedes i medfør af lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstodreducerende tiltag. Nærværende bekendtgørelse har til hensigt at samle reguleringen og definition vedr. jordbundstypeklassifikation. I hovedparten af bekendtgørelsen er der ikke tale om ny regulering, men blot en videreførelse af allerede eksisterende regler.

Bekendtgørelser
Erhverv
24-06-2020
24-08-2020
01-08-2020
Bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes sendt til miljobio@lbst.dk (med cc til misund@lbst.dk) senest den 24. juni 2020 med angivelse af j.nr. 20-1261-000004. Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet kan rettes til Michelle Sunding på mailadressen misund@lbst.dk
2019/2020
Michelle Sunding
misund@lbst.dk
04-06-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
udkast til bekendtgørelse 123,688 kB
høringsliste 69,259 kB
høringsbrev 103,101 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 287,425 kB
Høringssvar
Høringssvar 280,158 kB