Høring

Høring

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

Med bekendtgørelsesudkastet foreslås en række mindre ændringer og konsekvensrettelser som følge af den forestående gennemførelse af følgende forordninger i dansk ret:

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler

I bekendtgørelsesudkastet foreslås det, at den danske standardtypegodkendelse og processen for anmeldt EF-typegodkendelse bortfalder, idet de to ordninger ikke er i overensstemmelse med typegodkendelsesforordningerne.

Herudover foreslås en række mindre ændringer i den gældende synsbekendtgørelse, hvorved det bl.a. sikres, at et nyt køretøj, der er typegodkendt komplet eller færdiggjort komplet eller individuelt EU-godkendt i henhold til en af typegodkendelsesforordningerne, kan tages i brug uden krav om registreringssyn.

Det foreslås endvidere, at bekendtgørelsen konsekvensrettes, således at den er i overensstemmelse med de bekendtgørelser, der sendes i høring på baggrund af forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (L 151).

Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer, som blev fremsat for Folketinget den 26. marts 2020. Bekendtgørelsens ikrafttræden afhænger således af denne lovs vedtagelse.Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
03-07-2020
03-09-2020
01-09-2020
2019/2020
02-06-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkast 107,674 kB
Høringsbrev 106,095 kB
Høringsliste 87,333 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 120,215 kB
Høringssvar
Høringssvar 886,917 kB