Høring

Høring

Bekendtgørelse om forbud mod visse former for fiskeri i nærmere afgrænsede områder i Kattegat og nordlige del af Øresund

Bekendtgørelse om forbud mod visse former for fiskeri i nærmere afgrænsede områder i Kattegat og nordlige del af Øresund

Bekendtgørelsen regulerer fiskeriet i en række nærmere angivne områder i Kattegat og det nordlige Øresund. Områderne er indført for at beskytte torskebestanden i området og er vedtaget bilateralt med Sverige.

 

Miljø- og Fødevareministeriet foreslår følgende ændring til bekendtgørelsen:

§ 3, stk. 3, nr. 3. Fremover tillades det at fiske med 220 mm garn efter stenbider i det såkaldte område 2 i perioden 1. april til 31. december.
Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
12-06-2020
12-08-2020
29-05-2020
2019/2020
Martin Grynberg Andersen
magran@mfvm.dk
29-05-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 574,75 kB
EØK lukkede områder i Kattegat 201,965 kB
Høringsliste 265,013 kB
Høringsbrev 194,530 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 51,291 kB
Høringssvar
Høringssvar WWF 110,670 kB