Høring

Høring

Høring over forslag om ændring af lov om social service (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse)

Høring over forslag om ændring af lov om social service (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse)

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til lovforslag om ændring af lov om social service (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse) i høring.

Lovforslag
Social og omsorg
29-06-2020
29-08-2020
01-01-2021
2019/2020
Lene Brøcker
lbr@sim.dk
29-05-2020

Dokumenter