Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v.

Udkast til bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v.
Færdselsstyrelsen har udarbejdet en sammenskrivning af bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 om køretøjers indretning og udstyr m.v. og de efterfølgende ændringsbekendtgørelser. Sammenskrivningen sker for at bekendtgørelsen bliver lettere at anvende i praksis for blandt andet politiet i forbindelse med håndhævelse af reglerne. Færdselsstyrelsen bemærker, at der alene er tale om en sammen-skrivning, hvorfor der ikke er foretaget materielle ændringer.


Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
08-06-2020
08-08-2020
01-07-2020
2019/2020
25-05-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. 279,186 kB
Høringsliste 91,567 kB
Høringsbrev 90,996 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 108,604 kB