Høring

Høring

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.(Forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020 m.v.)

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.(Forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020 m.v.)

Udkastet er en delvis udmøntning af boligaftale af 19. maj 2020 indgået af regeringen (S), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Siddique (UFG) om Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020.


I aftalen afsættes der bl.a. ekstraordinært yderligere 12.120 mio. kr. (2020-prisniveau) til Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning i 2020. Midlerne skal gennem en nedbringelse af ventelisten til støttede renoveringer stimulere den økonomiske aktivitet og skabe øget beskæftigelse for at afbøde virkninger af covid-19 krisen. Det er herudover afgørende, at de igangsatte renoveringer indeholder grønne elementer og dermed fortsætter den grønne omstilling.


Nærværende udkast til lovforslag udmønter den del af aftalen, som handler om fremrykket indsats i 2020, dvs. ekstraordinær forøgelse af investeringsrammen til renovering i 2020, der skal føre til en hurtig afvikling af størstedelen af ventelisten til renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden.
Herudover følger det af aftalen, at der afsættes en pulje vedrørende digitalisering af det almene byggeri, og at 5,1 mio. kr. (2020-pl) af puljen skal fremrykkes til 2020.

Lovforslag
Ejendomme og byggeri
31-05-2020
31-07-2020
Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.
2019/2020
Elmir Tartic
eta@trm.dk
22-05-2020