Høring

Høring

Ændring af Fødevarestyrelsens betalingsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.

Der foreslås gennemført en række ændringer af betalingsbekendtgørelsen.

Den vigtigste vedrører omlægning af støtten til små slagterier, som ændres til en selvstændig støtteordning med egen bekendtgørelse, hvorved taksterne i denne bekendtgørelse fremover skal afspejle de faktiske kontrolomkostninger.

Andre vigtige ændringer vedrører importkontrol af sendinger, der ved en fejl ikke passerer grænsekontrollen, nedsættelse af taksterne for IUU-kontrol og betaling for rekvireret vejledning i forhold til økologiloven og lov om hold af dyr.

Endelig er der en række sproglige forbedringer som bl.a. skal sikre samspil med anden lovgivning og nogle præciseringer, herunder specielt vedrørende aflysning af rekvireret eksportkontrol af levende dyr.

Der henvises til høringsskrivelsen.

Bekendtgørelser
Fødevarestyrelsen
Erhverv
17-06-2020
17-08-2020
01-07-2020
2019/2020
20-05-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkast 42,272 kB
Høringsskrivelse 348,924 kB
Høringsliste 219,501 kB