Høring

Høring

Høring af bekendtgørelse om udpegning af virksomheder til afprøvning, prøvetagning og avlskontrol

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om udpegning af virksomheder til at udføre visse afprøvningsopgaver vedrørende plantenyhedsbeskyttelse, sortslisteoptagelse og certificering af planteformeringsmateriale samt til at udføre officiel avlskontrol og officiel prøvetagning (udpegningsbekendtgørelsen) i høring.

Bekendtgørelsen skal bidrage til udmøntningen af lov om ændring af lov om plantenyheder og lov om planter og plantesundhed m.v., der forventes at træde i kraft den 15. juni.

Bekendtgørelsen skal særligt bidrage til at udmønte den nye kompetencefordeling mellem TystofteFonden og virksomheder, der er udpeget af Landbrugsstyrelsen til at udføre afprøvning, officiel prøvetagning og officiel avlskontrol.

Bekendtgørelsen fastsætter kriterier og vilkår for at kunne udpeges.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2020.

Bekendtgørelser
Erhverv
17-06-2020
17-08-2020
2019/2020
Kristine Bech Klindt
KRBA@lbst.dk
20-05-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 180,281 kB
Høringsliste 217,879 kB
Udkast til udpegningsbekendtgørelse 587,802 kB
EØK-vurdering 745,337 kB