Høring

Høring

Høring af gebyrbekendtgørelse vedrørende sortslisteoptagelse, plantenyhedsbeskyttelse og certificering af planteformeringsmateriale

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørels om betaling for opgaver forbundet med sortslisteoptagelse, plantenyhedsbeskyttelse og certificering af planteformeringsmateriale i høring:

Bekendtgørelsen skal bidrage til udmøntningen af lov om ændring af lov om plantenyheder og lov om planter og plantesundhed m.v., der forventes at træde i kraft den 15. juni.

Bekendtgørelsen ændres som følge af den nye kompetencefordeling mellem TystofteFonden og virksomheder, der er udpeget af Landbrugsstyrelsen til at udføre afprøvning, officiel prøvetagning og officiel avlskontrol, der følger af ændringsloven.

Bekendtgørelsen erstatter dermed den eksisterende gebyrbekendtgørelse, hvor alle opgaver, der i dag varetages af TystofteFonden, er gebyrbelagt.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2020.

Bekendtgørelser
Erhverv
17-06-2020
17-08-2020
2019/2020
Kristine Bech Klindt
KRBA@lbst.dk
20-05-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 181,896 kB
Høringsliste 217,879 kB
Udkast til gebyrbekendtgørelse 494,457 kB
EØK-vurdering 436,181 kB