Høring

Høring

Høring af fire bekendtgørelser på frøområdet

Landbrugsstyrelsen sender hermed følgende udkast til bekendtgørelser i høring:

  • Bekendtgørelse om markfrø
  • Bekendtgørelse om grønsagsfrø
  • Bekendtgørelse om sædekorn
  • Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten)

Bekendtgørelserne skal bidrage til udmøntningen af lov om ændring af lov om plantenyheder og lov om planter og plantesundhed m.v., der forventes at træde i kraft den 15. juni.

Bekendtgørelserne skal særligt bidrage til at udmønte den nye kompetencefordeling mellem TystofteFonden, Plantenyhedsnævnet og virksomheder, der er udpeget af Landbrugsstyrelsen til at udføre afprøvning, officiel prøvetagning og officiel avlskontrol.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2020.

Bekendtgørelser
Erhverv
17-06-2020
17-08-2020
2019/2020
Kristine Bech Klindt
KRBA@lbst.dk
20-05-2020