Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Høring over udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
Bekendtgørelsen har fået indsat en ny § 28 omhandlende en sammenhængende plan for vejledning. De øvrige bestemmelser er uændrede.
Bekendtgørelser
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Uddannelse og undervisning
12-06-2020
12-07-2020
01-08-2020
Ikrafttrædelsesdatoen følger ikrafttrædelsen af nyaffattelsen af § 5, stk. 5.
2019/2020
20-05-2020