Høring

Høring

Vejledning om foder og fodervirksomheder (fodervejledningen)

Fødevarestyrelsen sender hermed udkast til vejledning om foder og fodervirksomheder (fodervejledningen) i høring.


For mere information se vedhæftede høringsbrev.


Eventuelle bemærkninger til udkastet bedes mærket med j.nr. 2019-28-33-00040 og sendt til 28@fvst.dk med cc til jejra@fvst.dk senest d. 17. juni 2020.

Vejledning
Fødevarestyrelsen
Erhverv
17-06-2020
17-08-2020
2019/2020
20-05-2020

Dokumenter