Høring

Høring

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester af stofferne azinphos-methyl, bentazon, dimethomorph m.fl. - Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SANTE/12092/2019)

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester af stofferne azinphos-methyl, bentazon, dimethomorph m.fl. - Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SANTE/12092/2019)

Forslaget vedrører grænseværdier for følgende pesticider: azinphos-methyl, bentazon, dimethomorph, fludioxonil, flufenoxuron, oxidiazon, phosalon, pyraclostrobin, repellenter: talloile og teflubenzuron.

Ændring vedrørende grænseværdierne foreslås på baggrund af nye anvendelser og revurdering af eksisterende maksimalgrænseværdier (MRL).

Høringssvar skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest torsdag den. 28. maj 2020 kl. 10. Høringssvar sendes til 29@fvst.dk. Referer venligst til j. nr. 2020-29-35-00133.

Evt. spørgsmål kan rettes til Nina Nørgaard Sørensen ninno@fvst.dk.

EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
28-05-2020
28-07-2020
2019/2020
Nina Nørgaard Sørensen
ninno@fvst.dk
20-05-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
høringsbrev 188,017 kB
Forslag 488,090 kB
Bilag til forslag 245,936 kB
Tabel bilag 1 324,739 kB
Tabel bilag 2 301,162 kB
Tabel bilag 5 298,587 kB