Høring

Høring

Bekendtgørelse om godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v.

Bekendtgørelse om godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v.

Bekendtgørelsesudkastet indeholder bestemmelser om godkendelse af traktorer, påhængskøretøjer, udskifteligt trukket udstyr, systemer, komponenter og separate tekniske enheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer.

Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer, som blev fremsat for Folketinget den 26. marts 2020. Bekendtgørelsens ikrafttræden afhænger således af denne lovs vedtagelse.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
16-06-2020
16-08-2020
01-09-2020
2019/2020
19-05-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 102,399 kB
Høringsliste 282,299 kB
Bekendtgørelsesudkast 43,789 kB
Bilag til bekendtgørelsesudkast 282,299 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 175,439 kB
Høringssvar
Høringssvar 351,935 kB