Høring

Høring

Bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer m.v.

Bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer m.v.

Bekendtgørelsesudkastet indeholder bestemmelser om godkendelse af motorkøretøjer, påhængskøretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EU

 • Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer, som blev fremsat for Folketinget den 26. marts 2020. Bekendtgørelsens ikrafttræden afhænger således af denne lovs vedtagelse.
 • Bekendtgørelser
  Færdselsstyrelsen
  Trafik og transport
  16-06-2020
  16-08-2020
  01-09-2020
  2019/2020
  19-05-2020

  Dokumenter

  Download alle filer som zip
  Titel Filstørrelse
  Høringsdokument
  Bekendtgørelsesudkast 52,565 kB
  Bilag til bekendtgørelse 591,204 kB
  Høringsbrev 103,474 kB
  Høringsliste 87,335 kB
  Høringsnotat
  Høringsnotat 196,785 kB
  Høringssvar
  Høringssvar 1,309 MB