Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område og bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Høring over udkast til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område og bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område og bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen i høring.


Bekendtgørelser
Social og omsorg
16-06-2020
16-08-2020
02-07-2020
2019/2020
Liza Lund Højgaard Jensen
lzhj@sm.dk
18-05-2020