Høring

Høring

Udkast til ændret BL 5-38, Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om VFR-NAT flyvning med helikoptere

BL 5-38, Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om VFR-NAT flyvning med helikoptere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil med BL 5-38, Udgave 4 ophæve BL 5-38, Udgave 3.

BL 5-38 udgør nationale regler for VFR-nat flyvning med helikoptere inden for dansk område.

Forslag om ophævelse af reglerne sker som led i styrelsens løbende opdatering og sanering af nationale regler indenfor luftfart.

Baggrunden for forslaget om ophævelse er, at Kommissionens Forord-ning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012 (herefter SERA-forord-ningen) indeholder regler om VFR-nat flyvning med helikoptere.
Forordningen er gældende for luftrumsbrugere og for luftfartøjer inden for den almene lufttrafik indenfor dansk område og med danske luft-fartøjer.
SERA-forordningen tager forrang for BL 5-38 som gældende regler for VFR-nat flyvning med helikoptere.

For så vidt angår Grønland og Færøerne finder BL 5-38 ikke anven-delse og området er i stedet reguleret af BL 7-1 Bestemmelser om Lufttrafikregler, 16. udgave af 27. september 2017.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
15-06-2020
15-08-2020
08-07-2020
2019/2020
Philip Just Nielsen
phjn@tbst.dk
18-05-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
udkast til BL 5-38, 4. udgave 73,341 kB
BL 5-38 høringsliste 79,819 kB
BL 5-38 høringsbrev 108,426 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 93,908 kB
BL 5-38 64,386 kB