Høring

Høring

Høring om udkast til bekendtgørelse om digital genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19.

Høring om udkast til bekendtgørelse om digital genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fremsender hermed høring om udkast til bekendtgørelse om digital genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19.Fristen for eventuelle bemærkninger, der bedes sendt til undertegnede, cso@star.dk med kopi til star@star.dk, asc@star.dk og dach@star.dk er senest tirsdag den 19. maj kl. 14.00.


Der henvises i øvrigt til vedlagte.

Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
19-05-2020
19-07-2020
20-05-2020
2019/2020
15-05-2020