Høring

Høring

Vejledning om geografi i lovgivningen

Vejledning om geografi i lovgivningen indeholder faglige metoder og systematik i forhold til at understøtte en mere ensartet og præcis anvendelse af geografiske referencer i lovgivningen. Høringsudkastet er udarbejdet af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samt Digitaliseringsstyrelsen.

Vejledning
Fysisk planlægning og geodata
12-06-2020
12-08-2020
2019/2020
15-05-2020

Dokumenter