Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud)

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud) i høring.

Lovforslag
Social og omsorg
22-05-2020
22-07-2020
01-07-2020
2019/2020
Tina Hansen
tha@sim.dk
15-05-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 285,255 kB
Høringsliste 275,349 kB
Udkast til lovforslag om overvågning 628,012 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 428,297 kB
Høringssvar
Høringssvar 445,968 kB
Høringssvar fra Rigsrevisionen 641,776 kB
Høringssvar fra Hjernesagen 99,75 kB
Høringssvar fra Dansk Handicap Forbund 291,797 kB