Høring

Høring

Indførelse af nye bestemmelser om socialtandpleje

Høring over udkast til bekendtgørelse om tandpleje
Hermed udsendes udkast til bekendtgørelse om tandpleje i høring. Bekendtgørelsen vil skulle træde i kraft den 1. juli 2020 samtidig med ikrafttræden af lovforslag nr. L 160 om forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klageog erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. 
Bekendtgørelser
Sundhed
04-06-2020
04-08-2020
2019/2020
07-05-2020