Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om grøn buspulje til regionale busser og øer

Bekendtgørelse om grøn buspulje til regionale busser og øer

Der afsættes en pulje på i alt 75 mio. kr. i 2020.

Puljen har til formål at fremme CO2-reducerende busser samt eventuelt nedbringe øvrige emissioner.

Ansøgeren skal bidrage med min. 25 pct. af projektets anlægs- og investeringsudgift.

Der er ansøgningsfrist til puljen den 30. september 2020.

Puljen kan søges af regioner eller ø-kommuner uden bro eller landfast forbindelse.

Udstedelsen af bekendtgørelsen er betinget af vedtagelsen af aktstykke om pulje til grønne busser, der pt. er under behandling i Folketinget. Aktstykket forventes vedtaget ultimo maj.


Bekendtgørelser
Trafik og transport
04-06-2020
04-08-2020
01-07-2020
2019/2020
Line Ringsholt Jensen
lije@tbst.dk
07-05-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 185,588 kB
Høringsbrev 114,278 kB
Høringsliste 69,714 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 189,342 kB