Høring

Høring

Høring af udkast til ændring af artsfredningsbekendtgørelsen - forbud mod indfangning af sommerfugle

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt
Med bekendtgørelsen foreslås indført et forbud mod indsamling og opbevaring i private samlinger af dagsommerfugle. Der sker ved, at i alt 33 danske dagsommerfugle bliver omfattet af artsfredningsbekendtgørelsens forbud mod indfangning af og drab på nationalt beskyttede arter. Desuden bliver det forbudt at handle, overdrage, opbevare, konservere, transportere og udstille enheder, som er samlet i strid med forbuddet. En række museer og offentlige myndigheder er undtaget herfra. Det vil desuden fortsat være muligt at indfange de omhandlede sommerfuglearter til forskningsaktiviteter. 
Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Natur og klima
05-06-2020
05-08-2020
01-09-2020
2019/2020
07-05-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 408,399 kB
Høringsbrev 272,275 kB
Høringsliste 540,521 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 180,499 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,033 MB