Høring

Høring

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Det vedlagte bekendtgørelsesudkast fastsætter gebyrer for godkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder samt udpegelse af tekniske tjenester, som omfattet af følgende forordninger:

 

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer. 


I udkastet til bekendtgørelse fastsættes gebyrer for Færdselsstyrelsens behandling af følgende ansøgninger:

  • Ansøgning om godkendelse af motorkøretøjer, påhængskøretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, jf. bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer m.v.
  • Ansøgning om godkendelse af to- og trehjulede køretøjer, quadricykler, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, jf. bekendtgørelse om godkendelse af nye to- og trehjulede køretøjer m.v.

  • Ansøgning om godkendelse af traktorer, påhængskøretøjer, udskifteligt trukket udstyr, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, jf. bekendtgørelse om godkendelse af nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer.

  • Ansøgning om udpegelse som tekniske tjeneste, jf. bekendtgørelse om bekendtgørelse om udpegelse af tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til visse forordninger. 


Ovennævnte bekendtgørelser om godkendelse af hhv. nye motorkøretøjer, to- og trehjulede køretøjer samt landbrugs- og skovbrugskøretøjer er endnu ikke udstedt, men forventes udstedt samme tidspunkt som bekendtgørelse om ændring til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet.


Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer, som blev fremsat for Folketinget den 26. marts 2020. Bekendtgørelsens ikrafttræden afhænger således af denne lovs vedtagelse.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
02-06-2020
02-08-2020
01-09-2020
2019/2020
01-05-2020