Høring

Høring

Bekendtgørelse om udpegelse af tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til visse forordninger

Bekendtgørelse om udpegelse af tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til visse forordninger

Bekendtgørelsesudkastet indeholder bestemmelser om udpegning af tekniske tjenester på det køretøjstekniske område i henhold til følgende forordninger:

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EU
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler

Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer, som blev fremsat for Folketinget den 26. marts 2020. Bekendtgørelsens ikrafttræden afhænger således af denne lovs vedtagelse.


Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
02-06-2020
02-08-2020
01-09-2020
2019/2020
01-05-2020