Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af administrative forskrifter som følge af lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden samt opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.)

Høring over udkast til ændring af administrative forskrifter som følge af lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden samt opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.)

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til ændring af en række admini-strative forskrifter på det familieretlige område i høring, jf. vedlagte bilag.

Bekendtgørelser
Samfundsstruktur
28-05-2020
28-07-2020
01-07-2020
2019/2020
Lars Thøgersen
lth@sim.dk
29-04-2020